Bùi chí hiếu Bùi

Chứng minh rằng:A=36/1x3x5+36/3x5x7+36/5x7x9+....+36/25x27x29

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:50

\(A=9\left(\dfrac{4}{1\cdot3\cdot5}+\dfrac{4}{3\cdot5\cdot7}+...+\dfrac{4}{25\cdot27\cdot29}\right)\)

\(=9\left(\dfrac{1}{1\cdot3}-\dfrac{1}{3\cdot5}+\dfrac{1}{3\cdot5}-\dfrac{1}{5\cdot7}+...+\dfrac{1}{25\cdot27}-\dfrac{1}{27\cdot29}\right)\)

\(=9\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{783}\right)=\dfrac{260}{87}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Cù Huỳnh Bảo
Xem chi tiết
Trần Quang Hưng
Xem chi tiết
hiếu lê quang
Xem chi tiết
phạm thị phương thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Khiêm
Xem chi tiết
Trần Hải Đăng
Xem chi tiết
Trần Hải Đăng
Xem chi tiết
wang jun khai khải kaka
Xem chi tiết
Tran Quang Huy
Xem chi tiết