Nguyễn Thu 	Phương

Chu vi một hình tứ giác là 23,4m. Tổng độ dài cạnh 1, cạnh 2 và cạnh 3 là 18,9m. Tổng độ dài cạnh 2 và cạnh 3 là 11,7m. Tổng độ dài cạnh 3 và 4 là 9,9m. Tính độ dài mỗi cạnh.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 17:56

Độ dài cạnh thứ 4 là:

23,4-18,9=4,5(m)

Độ dài cạnh thứ 3 là:

9,9-4,5=5,4(m)

Độ dài cạnh thứ 2 là:

11,7-5,4=6,3(m)

Độ dài cạnh thứ nhất là:

18,9-5,4-6,3=7,2(m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tranhainganha
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Quân.
Xem chi tiết
Võ chí khang
Xem chi tiết
Vũ Khánh An
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Quân
Xem chi tiết
Úp
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Nguyen Thi My Duyen
Xem chi tiết
TanPhat
Xem chi tiết