Hàn Băng Băng

cho thấu kính hội tụ có F=40cm;d=60cm tính khoảng cách từ đầu thấu kính và độ lớn của ảnh biết AB = 3cm


Các câu hỏi tương tự
Thùy Trâm
Xem chi tiết
Trần Thanh Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Lê Ánh
Xem chi tiết
Lê Ánh
Xem chi tiết
Thanh Chiêm
Xem chi tiết
Tử đằng
Xem chi tiết
jihun
Xem chi tiết
thùy trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Linh
Xem chi tiết