Ngân Khánh
cho tam giác cân tại A,trên đoạn AB lấy điểm P,trên đoạn AC lấy điểm Q sao cho AP=AQa.Biết A=20độ,tìm số đo góc B và Cb.Biết AB=13cm,BC=10cm,tính độ dài đường cao AH xuất phát từ A xuống BCc.Chứng minh tứ giác MBBC là hình thang cân
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:38

a: ΔABC cân tại A

=>\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\dfrac{180^0-\widehat{BAC}}{2}=\dfrac{180^0-20^0}{2}=80^0\)

b: ΔABC cân tại A

mà AH là đường cao

nên H là trung điểm của BC

=>HB=HC=BC/2=5cm

ΔAHB vuông tại H

=>\(AH^2+HB^2=AB^2\)

=>\(AH^2=13^2-5^2=144\)

=>AH=12(cm)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngân Khánh
Xem chi tiết
Phạm Đan Lê
Xem chi tiết
Vũ Anh Kỳ
Xem chi tiết
Như Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Lê Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn_Ly123
Xem chi tiết
Vicky Lee
Xem chi tiết
Pé Ánh
Xem chi tiết
Lương Minh Trực
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)