Đặng Nguyễn Anh Dũng

cho tam giác ABC,D là trung điểm của cạnh BC . Qua D kẻ hai đường thẳng song song với AB và AC , chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự E và F 
a) Tứ giác AEDF là hình j ?
 b) C/M EF=1/2 BC 
c) Gọi M,N lần lượt là điểm đối xứng của D qua E,F. C/M N,A,M thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Toàn Nguyễn
Xem chi tiết
Hồ ngọc hân
Xem chi tiết
Lãnh Hàn Thần
Xem chi tiết
Nguyễn Lương Bảo Tiên
Xem chi tiết
Đỗ Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Xem chi tiết
Nguyễn Thuỳ Linh
Xem chi tiết
Trần Bảo Khang
Xem chi tiết
tran cong hoai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)