Nguyễn Hùynh An Di

Cho tam giác ABC vuông tại A.tia phân giác góc B cắt AC tại D .kẻ DE vuông góc BC a, chứng minh tam giác ABD =tam giác EBD b, so sánh AD và DC c, gọi M là giao điểm của DE và AB.C//M BD vuông góc MC

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trang Nghiêm
Xem chi tiết
Nguyen Thái Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Khánh
Xem chi tiết
trần phương linh
Xem chi tiết
Cuong Vuduy
Xem chi tiết
Hoang Huong Giang
Xem chi tiết
hoang minh nguyen
Xem chi tiết
lê hoàng hải
Xem chi tiết