2imdat

Cho tam giác ABC vuông tại A,biết AB=12cm,tanB=3/4.Tính độ dài BC,AC và số đó góc C

Akai Haruma
25 tháng 5 lúc 23:18

Lời giải:

Ta có: $\frac{3}{4}=\tan B=\frac{AC}{AB}$

$\Rightarrow AC=\frac{3}{4}AB=\frac{3}{4}.12=9$ (cm) 

$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{12^2+9^2}=15$ (cm) - theo định lý Pitago

$\cot C=\frac{AC}{AB}=\tan B=\frac{3}{4}$

$\Rightarrow \widehat{C}=53,13^0$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trinh Nguyễn Ngọc Lan
Xem chi tiết
ngô trần liên khương
Xem chi tiết
Trần Thị Tuyết Nhung
Xem chi tiết
Kay Nguyễn
Xem chi tiết
Anhh Thuw
Xem chi tiết
Mai Nguyễn thanh
Xem chi tiết
nongvietthinh
Xem chi tiết
Chau Pham
Xem chi tiết
nongvietthinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)