Tomori Nao

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC), I là trung điểm của BC, đường trung trực của BC cắt AC tại E, D thuộc tia đối của tia AC. Sao cho AD=AE. Nối B với E.

a)Góc BDE= 2 góc ACB

b)BD cách AI tại M. Chứng minh MD=AD, MB=AC

c)So sánh DE và BC

d)K là giao điểm của EI và AD. Chứng minh BE vuông góc với KC

Linh Nguyễn
12 tháng 8 lúc 6:21

loading...  loading...  

Bình luận (0)