Kiều Đức An

cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC ở M. Kẻ MD vuông góc BC

a)C/M BA=BD

b)Gọi E là giao điểm của DM và BA. C/M tâm giác ABC =tam giác DBE

c)Kẻ DH vuông góc MC (H vuông góc MC) và AK vuông góc ME (K vuông góc ME). Gọi N là giao điểm của DH và AK. C/M MN là tia phân giác góc HMK.

d)C/M B,M,N thẳng hàng.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 18:28

a: Xét ΔBAM vuông tại A và ΔBDM vuông tại D có

BM chung

\(\widehat{ABM}=\widehat{DBM}\)

Do đó: ΔBAM=ΔBDM

=>BA=BD và MA=MD

b: Xét ΔBDE vuông tại D và ΔBAC vuông tại A có

BD=BA

\(\widehat{DBE}\) chung

Do đó: ΔBDE=ΔBAC

c: Xét ΔMKA vuông tại K và ΔMHD vuông tại H có

MA=MD

\(\widehat{KMA}=\widehat{HMD}\)

Do đó: ΔMKA=ΔMHD

=>MK=MH và AK=HD

Xét ΔNKM vuông tại K và ΔNHM vuông tại H có

NM chung

MK=MH

Do đó: ΔNKM=ΔNHM

=>NK=NH và \(\widehat{KMN}=\widehat{HMN}\)

=>MN là phân giác của góc HMK

d: NK+KA=NA

NH+HD=ND

mà NK=NH và KA=HD

nên NA=ND

=>N nằm trên đường trung trực của AD(1)

MA=MD

=>M nằm trên đường trung trực của AD(2)

BA=BD

=>B nằm trên đường trung trực của AD(3)

Từ (1),(2),(3) suy ra B,M,N thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Anh Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Triết
Xem chi tiết
Đô xuân Hùn
Xem chi tiết
Cửu Vĩ Hồ
Xem chi tiết
Hoàng Minh Hiếu
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết
Phương Nguyễn Mai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)