Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Huy Nguyễn

cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah ab=3cm,ac=4  

a)C/m:tam giác hba đồng dạng tam giác abc,tam giác HAC đồng dạng ABC b)C/m:AB^2=BC.HB;AH^2=HB.HC;AB.AC=BC.AH c)Tính AH,HB
Bùi Phương Thùy
26 tháng 3 lúc 21:04

a)

Xét ΔHBA vàΔABC,có:

∠AHB=∠CAB(=90)

∠ABC:chung

⇒ΔHBA ~ΔABC(g-g)

✳Xét ΔHAC vàΔABC,có:

∠CHA=∠CAB(=90)

∠ACB:chung

⇒ΔHAC ~ΔABC(g-g)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 1:04

a: Xét ΔHBA vuôngtại H và ΔABC vuông tại A có

góc B chung

=>ΔHBA đồng dạng vơi ΔABC

Xét ΔHAC vuôngtại H và ΔABC vuông tại A có

góc C chung

=>ΔHAC đồng dạng với ΔABC

b: ΔHBA đồng dạng với ΔABC

=>BH/BA=BA/BC=HA/AC

=>BA^2=BH*BC và BA*AC=AH*CB

Xet ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên AH^2=HB*HC

c: \(BC=\sqrt{3^2+4^2}=5\left(cm\right)\)

AH=3*4/5=2,4cm

HB=3^2/5=1,8cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bé Heo
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Vương
Xem chi tiết
ngọc trang
Xem chi tiết
Nga Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Viễn
Xem chi tiết
Hùng Nguyễn
Xem chi tiết
Anh Bùi Hồng Phương
Xem chi tiết
Trần Thị Hồng Quyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)