Thảo Lê Duy

Cho tam giác ABC vuông tại a có đường cao AH 1.cho biết AB =3cm , AC=4cm , tính độ dài các đoạn BC,HB,HC,AH 2. Kẻ HE vuông góc với AB , HF vuông góc với AC ( E thuộc AB , F thuộc AC )

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 12 2021 lúc 13:14

a: BC=5cm

AH=2,4cm

BH=1,8cm

CH=3,2cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hy Đinh Lạp Tần
Xem chi tiết
ngô trần liên khương
Xem chi tiết
Tô Thu Huyền
Xem chi tiết
Tuổi Thanh Xuân
Xem chi tiết
Mark
Xem chi tiết
ミ★кнôиɢ ¢ó ɢì★彡
Xem chi tiết
ミ★кнôиɢ ¢ó ɢì★彡
Xem chi tiết
Lê Hoàng Minh
Xem chi tiết
Tong Tong Nguyen Kim
Xem chi tiết