mai tuyet

Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là tia phân giác của ABC(D thuộc AC).Trên cạnh BC lấy điểm E cho BE = BA

a. Chứng minh tam giác ABD bằng tam giác EBD

b. Gọi O là giao điểm của AE và BD .chứng minh OA = OE

Giúp mik nha mik đag cần gấp

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồng Mếnn
Xem chi tiết
minh châu nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phúc Vượng
Xem chi tiết
Vũ Thị Hồng Hạnh
Xem chi tiết
Hoàng bình phương
Xem chi tiết
Phương Uyên Võ Ngọc
Xem chi tiết
Ngọc băng
Xem chi tiết
Nhuân Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)