BHQV

Cho tam giác ABC có AC > AB, M là trung điểm của BC. Lấy điểm D thuộc đoạn MB, điểm E thuộc đoạn MC sao cho BD = CE. Vẽ điểm K sao cho M là trung điểm của AK. Chứng minh rằng: a) AD + DK < AB + BK b) AD + AE < AB + AC


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Không Tên
Xem chi tiết
Phùng Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Nghiêm Đức Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Gia Bách
Xem chi tiết
zed1
Xem chi tiết
đoàn văn ly
Xem chi tiết
Không Tên
Xem chi tiết
Đối tác
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)