My Trần

Cho tam giác ABC có AB > AC, BN là phân giác của góc ABC, CM là phân giác của ACB, I là giao điểm của BN, CM. Hãy so sánh  AM và BM


Các câu hỏi tương tự
Thảo
Xem chi tiết
Trần Nhật Dương
Xem chi tiết
Phạm Hương Giang
Xem chi tiết
Tạ Phương Anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Vladimir Ilyich Lenin
Xem chi tiết
Phạm Lan Phương
Xem chi tiết
Triệu Thị Hoa
Xem chi tiết
Bùi Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hiền
Xem chi tiết