hoc24

Cho tam giác abc cân tại a. Đường trung tuyến ah và cm cắt nhau tại g a) tính mh? Biết ac=10 b)n là đôus xứng với g qua m. Cm agbn là hình bình hành c)I giao điểm hm và an .cm ai = 3ni


Các câu hỏi tương tự
Nguyen sweet
Xem chi tiết
Phạm Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Dũng
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Dũng
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Dũng
Xem chi tiết
Eira
Xem chi tiết
Loan Trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Công Chiến
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Dũng
Xem chi tiết
Diên Vĩ Hoa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)