nguyen linh an

 cho tam giác abc biết góc a bằng 90 độ góc b bằng 30 độ                                                            a chứng minh bd vuông góc với ae                                                                                               b) so sánh da= bc                                                                                                                           c) bd vuông góc md

phandangnhatminh
3 tháng 4 lúc 20:11

Để chứng minhBDA

Trong tam giác vuông ABC

 

Góc A là góc vuông (90∘90∘).Góc B là góc 30∘30∘.

Do đó, góc C sẽ là 180∘−90∘−30∘=60∘180∘−90∘−30∘=60∘.

Bây giờ, xét tam giác ABD, chúng ta có:

Góc B là 30∘30∘.Góc D là 90∘90∘ (do BD là đường cao của tam giác vuông ABC).

Vậy, ta có: ABD là tam giác vuông tại D

 

 

Cũng xét tam giác AED:

Góc A là 90∘90∘.Góc D là 90∘90∘ (do AE là đường cao của tam giác vuôngABC)

Vậy, ta có: AED là tam giác vuông tại D.

Vì cả hai tam giác ABDAED đều có góc D là góc vuông, nên BD vuông góc với AE.

Đối với phần b), cần so sánh DABC.

ABC là tam giác vuông tại A và có góc C là 60∘60∘, nên theo định lý sin trong tam giác vuông, ta có: =sin⁡=sin⁡(60∘)=32ABBC​=sin(C)=sin(60∘)=23​​

Tuy nhiên, AB=AD (do ABC là tam giác vuông cân), vậy BC=AD.

Vậy, DA=BC và ta có DA=BC.

      
Bình luận (0)
nguyen linh an
4 tháng 4 lúc 20:04

cảm ơn bạn 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Minh Phương
Xem chi tiết
hoàng thị ngân giang
Xem chi tiết
Đô Khánh Ly
Xem chi tiết
:)))))))))))))))))
Xem chi tiết
Khuyển Dạ Xoa
Xem chi tiết
Nhók Lì
Xem chi tiết
Trần Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Trần Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiền Xuân
Xem chi tiết