Tho Lam

Cho rABC cân tại A. Kẻ tia phân giác góc A cắt BC tại M ( ) M BC Î .
a. Biết
Bµ = 500 , khi đó số đo góc C là bao nhiêu?
b. Hai đoạn thẳng MB và MC có bằng nhau không? Vì sao?
c. Đoạn thẳng AM và BC có vuông góc với nhau không? Vì sao?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 13:48

a: góc C=góc B=50 độ

b: Xét ΔABM và ΔACM có

AB=AC

góc BAM=góc CAM

AM chung

=>ΔABM=ΔACM

=>MB=MC

c: ΔABC cân tại A

mà AM là trug tuyến

nên AM vuông góc BC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
truongthiha
Xem chi tiết
tran nguyen linh chi
Xem chi tiết
Cao Minh Phúc
Xem chi tiết
nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Anh
Xem chi tiết
Vũ Tuấn Dương
Xem chi tiết
Khue Yumi
Xem chi tiết
Hà Khánh Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyên Quỳnh Như
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)