06-Đinh Mạnh Hòa

cho (O;R) và 1 đường thẳng d cố định cắt (O) tại C,D
từ điểm M thuộc d kẻ tiếp tuyến MA,MB
a, giả sử MD=2R. Tính OH,AB theo R
b, gọi I là trung điểm CD - AB cắt MO, CD lần lượt tại H,K. c/m K nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác HOI
c, c/m đường thẳng AB luôn đi qua 1 điểm cố định khi M di chuyển trên d

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 10:05

b: ΔOCD cân tại O

mà OI là trug tuyến

nên OI vuông góc CD

Xét (O) có

MA,MB là tiêp tuyến

=>MA=MB

mà OA=OB

nên OM là trung trực của AB

=>OM vuông góc AB tại H

góc OIK=goc OHK=90 độ

=>OIKH nội tiếp

=>K nằm trên đường tròn ngoại tiếp ΔOIH

c: Gọi J là giao của OI và AB

ΔOJM đồng dạng với ΔOHI

=>OJ/OH=OM/OI

=>OJ*OI=OM*OH=OA^2=R^2 ko đổi

nên OI ko đổi

mà OI*OK=R^2 

nên OK ko đổi

=>M di động trên d khi AB đi qua K cố định

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Trần Ngọc Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Thịnh
Xem chi tiết
Vũ Khánh Toàn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
hieu
Xem chi tiết
Lê Mai Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoa
Xem chi tiết
Tống Khánh Ly
Xem chi tiết
Phan Thu Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)