Hoàng Ngọc Hân

Cho (O) đường kính AB=2R.Gọi PQ là một dây thấy đổi của đường tròn sao cho PQ=R.Vẽ hình bình hành PAQM.Khi dây PQ thấy đổi thì điểm M đi chuyển trên đường thẳng nào?Vì sao?


Các câu hỏi tương tự
phượng đinh
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
Linh Gia
Xem chi tiết
phạm trung hiếu
Xem chi tiết
Toại
Xem chi tiết
sinichi
Xem chi tiết
Đinh Thị Hải Thanh
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
NGUYỄN ĐỖ BẢO VY
Xem chi tiết
Lương Minh Thiện
Xem chi tiết