Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 614
Điểm GP 139
Điểm SP 1275

Người theo dõi (267)

Thanh Nguyen
Vũ Gia Hân
ĐỖ CHÍ DŨNG
Đào Hoàng Thị
ngô việt dũng

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

Tuấn Anh Phan Nguyễn làm sai câu a rồi