Dung Vu

Cho N là số tự nhiên có các chữ số đều lẻ. Chứng minh N không là số chính phương.


Các câu hỏi tương tự
Dung Vu
Xem chi tiết
Trần Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Lương
Xem chi tiết
Trần Mai
Xem chi tiết
trâm trần
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Huyền
Xem chi tiết
29 Phúc Hưng
Xem chi tiết
Thái Bình Nguyễn
Xem chi tiết
Ngân Bùi Thị Thu
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)