Ẩn Danh

Cho một số có hai chữ số. Người ta nhận thấy nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số thì được số mới gấp 23 lần tổng hai chữ số đó. Tìm hiệu của hai chữ số đó

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 10:25

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab}\)

Theo đề, ta có: 100a+b=23(a+b)

=>77a=22b

=>7a=2b

=>a=2; b=7

=>a-b=-5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Nhật Thùy Linh
Xem chi tiết
Phạm Huyền Trang
Xem chi tiết
tu ta
Xem chi tiết
ɣ/ղ✿ʑคภg✿♄ồ‿
Xem chi tiết
Bùi Anh Duy
Xem chi tiết
Tong Duy Hung
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Khánh
Xem chi tiết
Trần My
Xem chi tiết
Đỗ Phương Ngân
Xem chi tiết