Trang Vũ

Cho ∆ MNP vuông với N kẻ đg cao NH a, cm ∆ HMN ~ ∆ A MP b, cho MN=6cm, NP=8cm tính MN, NH

Davidzucc
26 tháng 3 lúc 21:09

Mà tại sao lại vuông với N🤔

Bình luận (2)
You know???
26 tháng 3 lúc 21:12

Bn ơi sao lại HMN đồng vs AMP?

có A đâu bn

Bình luận (3)
Trang Vũ
26 tháng 3 lúc 21:40

Bỏ tính MN đi nha chỉ tính NH thôi

Bình luận (0)
Trang Vũ
26 tháng 3 lúc 21:41

Bỏ tính MN đi nha chỉ tính NH thôi tôi ghi nhầm :>

Bình luận (0)
Minh Phương
26 tháng 3 lúc 21:42

bn viết ngược đề nha để mik lm lại cho.

Cho ∆ NMP vuông với N kẻ đg cao NH .

a, cm ∆ HMN ~ ∆ NMP b, cho MN=6cm, NP=8cm tính MP, NH.

Xét ∆ HMN và ∆ NMP

       \(\widehat{N}\) = \(\widehat{H}\)  = 900 (gt)

        \(\widehat{M}\) chung

   \(\Rightarrow\)∆ HMN \(\sim\) ∆NMP (g.g)

Xét ∆NMP vuông tại N

Theo định lí Py - ta - go:

Ta có: MP2 = NM2 + NP2

           MP2 = 62 + 82

           MP2 = 100

      \(\Rightarrow\)  MP = \(\sqrt{100}\)  = 10 cm

Ta có: ∆ HMN \(\sim\)∆NMP

         \(\dfrac{NH}{PN}\)  = \(\dfrac{MN}{MP}\) 

 \(\Rightarrow\) \(\dfrac{NH}{8}\)  = \(\dfrac{6}{10}\) 

\(\Rightarrow\)NH = 4.8cm

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Rine
Xem chi tiết
♥Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Mai Quách
Xem chi tiết
Hiếu Nguyễn
Xem chi tiết
Thu Thảo Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Hàn Vũ Nhi
Xem chi tiết
Phan Bảo Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)