Quý Đăng Đỗ

Cho M = ( 5 -3a ) / (2a) tìm giá trị lớn nhất của M ??? ( biết a là số nguyên )

( câu hỏi phụ : Nếu a càng lớn ít nhất là lớn hơn hoặc bằng 2 thì M càng lớn sao , thế thì tìm a , M kiểu gì )

Ai giúp tôi với !!!

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 giờ trước (10:06)

\(M=\dfrac{-3a+5}{2a}=\dfrac{-3}{2}+\dfrac{5}{2a}\)

Để M lớn nhất và a nguyên thì 2a=2

=>a=1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Thị Ngà
Xem chi tiết
Trần Hải Chi
Xem chi tiết
when the imposter is sus
Xem chi tiết
Đào Thị Linh Chi
Xem chi tiết
Karry_2003
Xem chi tiết
Angel of the eternal lig...
Xem chi tiết
Tuấn Anh Phạm
Xem chi tiết
Phạm Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)