Nguyễn Thị Minh Trang

cho kim loại Xtaoj ra hợp chất XSO2.Biết phân tử khối là 120 amu . xác định tên kim loại

Bạch Dạ
10 tháng 5 lúc 20:51

tóm tắt:
+ NTK S=  32amu

+ NTK O = 16amu

+ PTK của h/chất là 120 amu

=> CTHH của h/chất

                                                     Giải

Ta có PTK XSO= 1.NTK X+ 1.NTK S + 2.NTK O

              120 amu = 1.NTK X + 1. 32amu + 2. 16amu

              => NTK X = 120 - ( 32+ 32)

                              = 56 amu

             => X là iron (Fe)

Thay X là Fe vào CTHH trên, ta có CTHH là FeSO2

                

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phạm an
Xem chi tiết
Dương Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Ánh Minh
Xem chi tiết
Bùi Ánh Minh Nguyễn
Xem chi tiết
khoa huỳnh
Xem chi tiết
Đặng Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Lý Thiên Long
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thảo
Xem chi tiết
Đinh Quân Huấn⨌
Xem chi tiết
Phí trung nhân
Xem chi tiết