Chi Bui

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có O là giao điểm hai đường chéo và AB=10cm; CD=18cm; AC=21cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng OA và OC

b) Chứng minh rằng OA.OD=OB.OC

c)Gọi M và N lần lượt là trung điểm AB và CD. Chứng minh ba điểm M; O; N thẳng hàng

giúp mình với ạ mình đang cần gấp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 2 2023 lúc 23:37

a: Xét ΔOAB và ΔOCD có

góc OAB=góc OCD

góc AOB=góc COD

=>ΔOAB đồng dạng với ΔOCD

=>OA/OC=OB/OD=AB/CD

=>OA/10=OC/18=(OA+OC)/(10+18)=21/28=3/4

=>OA=7,5cm; OC=13,5cm

b: OA/OC=OB/OD

=>OA*OD=OB*OC

c: AM/CN=AB/CD=OA/OC

Xét ΔOAM và ΔOCN có

OA/OC=AM/CN

góc OAM=góc OCN

=>ΔOAM đồng dạng với ΔOCN

=>góc AOM=góc CON

=>góc AOM+góc AON=180 độ

=>M,O,N thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Võ Quốc Hưng 8.2
Xem chi tiết
Nina Guthanh
Xem chi tiết
Nguyễn Đình NamTM
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết
Lê An Thy
Xem chi tiết
Lê Phương Anh
Xem chi tiết
Tiến Đạt Khương
Xem chi tiết
du minh ngoc
Xem chi tiết
Viet hung Ho
Xem chi tiết