Nguyễn Khánh Đăng

cho hình tam giác ABC ,trên AB ,AC ,BC lần lượt lấy trung điểm M,N,P. Nối M với C,N với B,P với A ,chúng cách nhau tại O .So sánh diện tích của ba hình tam giác AOC,BOC,AOP bằng các cạnh khác nhau.(làm bằng 2 cách)

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 3 lúc 0:43

Kẻ AH vuông góc BC

\(S_{APC}=\dfrac{1}{2}\cdot AH\cdot PC\)

\(S_{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot AH\cdot BC\)

=>\(S_{APC}=\dfrac{1}{2}\cdot S_{ABC}\)

Kẻ CH vuông góc AP

\(S_{COA}=\dfrac{1}{2}\cdot CH\cdot AO\)

\(S_{CPA}=\dfrac{1}{2}\cdot CH\cdot AP\)

mà AO=2/3AP

nên \(S_{COA}=\dfrac{2}{3}\cdot S_{CPA}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot S_{ABC}=\dfrac{1}{3}\cdot S_{ABC}\)

Kẻ BE vuông góc AC

\(S_{BAN}=\dfrac{1}{2}\cdot BE\cdot AN\)

\(S_{BAC}=\dfrac{1}{2}\cdot BE\cdot AC\)

mà NA=1/2AC

nên \(S_{BAN}=\dfrac{1}{2}\cdot S_{BAC}=S_{BNC}\)

Kẻ CF vuông góc BN

\(S_{BNC}=\dfrac{1}{2}\cdot CF\cdot BN\)

\(S_{BOC}=\dfrac{1}{2}\cdot BO\cdot CF\)

mà BO=2/3BN

nên \(S_{BOC}=\dfrac{1}{2}\cdot S_{BNC}=\dfrac{1}{3}\cdot S_{ACB}\)

=>\(S_{AOB}=S_{BOC}=S_{AOC}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
anime_girl
Xem chi tiết
Trần Thúy Hường
Xem chi tiết
Linh Ngoc Nguyen
Xem chi tiết
Trần Thúy Hường
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hiền
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Hà Vy
Xem chi tiết
Anh Vu
Xem chi tiết
oOo nàng công chúa dễ th...
Xem chi tiết
Phan Nguyen Tuan Anh
Xem chi tiết