Ai Am pờ rồ

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh DC. Từ M vẽ đường thẳng vuông góc với DC và cắt cạnh AB tại N
a) CMR: tứ giác ADMN là HCN
b)CMR: tứ giác AMCN là HBH 
c) Vẽ MH vuông góc NC tại H. Gọi Q,K lần lượt là trung điểm của NB và HC
 


Các câu hỏi tương tự
Cầm Dương
Xem chi tiết
Lê Vương Kim Anh
Xem chi tiết
Phan Huyền Thư
Xem chi tiết
Trang Hồ
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lisa Margaret
Xem chi tiết
Trang Hồ
Xem chi tiết
Phạm Duy Khánh
Xem chi tiết
Huỳnh Như
Xem chi tiết
Bin ShinXiao
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)