Gia Khang Phạm Nguyễn

Cho hình chữ nhật ABCD; 2 đường chéo cắt nhau tại O; E là trung diểm BC, trên tia đối EO lấy M sao cho E là trung điểm OM . Gọi I là trung điểm OB. a) Chứng minh OBMC là hình thoi và AIM thẳng hàng. b) Kẻ Mf vuông góc với DC tại F; Chứng minh MECF  là hình chữ nhật và  BMFE là hình bình hành


Các câu hỏi tương tự
Minh Tâm
Xem chi tiết
Đoàn Phương Linh
Xem chi tiết
Đoàn Phương Linh
Xem chi tiết
Lê Thy Kiều Diễm
Xem chi tiết
Tử La Lan
Xem chi tiết
Hòa Đặng An
Xem chi tiết
Đinh Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Duyên Lương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Hà My
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)