Phạm hồng vân

Cho hàm số Y=4x2 (P) và Y=-x+3 (D) a, Vẽ đồ thị hàm số. ( Lập bảng giá trị) b, Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phương pháp đại số.

Song Thư
19 tháng 3 lúc 10:35

\(a,\) Bạn tự vẽ nha

\(b,\) Gọi \(A\left(x_A;y_A\right)\) ; \(B\left(x_B;y_B\right)\)là tọa độ giao điểm của (P) và (D)

Ta có : \(4x^2=-x+3\)

\(\Leftrightarrow4x^2+x-3=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{3}{4}\\x_2=-1\end{matrix}\right.\)

Thay \(x_1=\dfrac{3}{4}\) vào \(\left(P\right):y=4x^2\Rightarrow y=4.\dfrac{3}{4}^2=\dfrac{9}{4}\)

Thay \(x_2=-1\) vào \(\left(D\right):y=-x+3\Rightarrow y=-\left(-1\right)+3=4\)

Vậy tọa độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số là \(A\left(\dfrac{3}{4};\dfrac{9}{4}\right);B\left(-1;4\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Mai Huyền Trâm
Xem chi tiết
cô của đơn
Xem chi tiết
Vũ Thành Đạt
Xem chi tiết
ThuTrègg
Xem chi tiết
tran thao
Xem chi tiết
Dung Nguyễn
Xem chi tiết
SHD1235
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Duy
Xem chi tiết
bin0707
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)