Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Hoàng Thiên Huệ

Cho hai điểm A, B trong không khí cách nhau 20cm, gọi O là trung điểm của AB và (d) là trung trực của AB, M thuộc (d)  và cách O một khoảng a. Tại A, B đặt hai điện tích điểm giống nhau q=2√3. 10^-9 C. Khi độ lớn cường độ điện trường tại M đạt giá trị cực đại thì giá trị của a là bao nhiêu? Tính cường độ điện trường cực đại tại M.

MÌnh cảm ơn nhiều.

ongtho
18 tháng 7 2016 lúc 10:39

Cường độ điện trường

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lục Băng
Xem chi tiết
Vương Hạ Uyên
Xem chi tiết
Nhật Cave
Xem chi tiết
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
Linh Đoan Trần
Xem chi tiết
Lê Viết HIếu
Xem chi tiết
PK XD
Xem chi tiết
Idjhdjd OSbbd
Xem chi tiết
Thiên Hàn
Xem chi tiết