Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Tuyết Nhungg

Cho hai điện tích điểm q1=8.10-7C và q2=-4.10-7C lần lượt tại 2 điểm A và B trong chân không cách nhau AB=40cm A. Xác định cường độ điện trường tổng hợp đặt tại điểm M là trung điểm AB. B. Xác định cường độ điện trường tổng hợp đặt tại điểm N với AN = 60cm và BN = 20cm C.tìm vị trí để cường độ điện trường bằng không


Các câu hỏi tương tự
Trần Anh Việt
Xem chi tiết
trang tran
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Vương Hạ Uyên
Xem chi tiết
Lục Băng
Xem chi tiết
Pa123zz
Xem chi tiết
Nguyễn Dư Huy
Xem chi tiết
Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết