Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Vương Hạ Uyên

Cho hai điện tích q1=-2×10-⁸C và q2=18×10-⁸C đặt tại hai điểm A, B trong chân không cách nhau một khoảng 20 cm. a. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB. b. Tính cường độ điện trường tại điểm N với AN=AB=20cm. c. Đặt tại N điện tích q3=4×10-⁸. Tính lực điện tổng hợp. d. Xác định điểm M trên đường thẳng AB mà tại đó vectơ E1= 4 vectơ E2.


Các câu hỏi tương tự
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
Vyy_Chiinn
Xem chi tiết
Ngọc Lý
Xem chi tiết
Linh Đoan Trần
Xem chi tiết
Trần Anh Việt
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Giang
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết