Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Linh Đoan Trần

Hai điện tích q1 = 4×10-8 và -4×10-8 nằm tại 2 điểm AB cách nhau trong chân ko 1. Tính lực tương tác giữa hai điện tích 2. Tính cường độ điện trường tại a. Điểm M là trung điểm của AB b. Điểm N cách A 10cm cách B 30cm


Các câu hỏi tương tự
Vương Hạ Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Xem chi tiết
Hạnh
Xem chi tiết
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
nguyễn minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Xem chi tiết
Lê Viết HIếu
Xem chi tiết
Lê Thị Tâm
Xem chi tiết
11A5_1. Anh Lan
Xem chi tiết