Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (6)

Lê Thủy Tiên
Bạch Tử Ly
Phạm Ngọc Anh
Park Dino
tran quoc hoi

Đang theo dõi (3)