Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 446
Điểm GP 41
Điểm SP 288

Người theo dõi (34)

Đang theo dõi (6)

bullet sivel
송중기
Kaneki Ken
Phạm Thu Hà

Dòng thời gian