Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (13)

Ngọc Nhi
Bùi Khánh Ly
Bae Suzy
W1, BTS is my life
jackson

Đang theo dõi (181)

Thảo Phương
Linh Phương
Phạm Trí Tùng
W1, BTS is my life
Phương Thảo