Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 111
Số lượng câu trả lời 6470
Điểm GP 753
Điểm SP 7868

Người theo dõi (1495)

Đang theo dõi (7)

Phương Trâm
_silverlining
Linh Diệu
Linh Phương