Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 2803
Điểm GP 1418
Điểm SP 4959

Người theo dõi (585)

hung
Hà Hoa
Thư Bốngg
Phuong Nguyen

Đang theo dõi (29)

bùi hưng
Thảo Phương
Hắc Hường