Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 104
Số lượng câu trả lời 775
Điểm GP 151
Điểm SP 589

Người theo dõi (59)

Lâm Ánh Yên
Black Pink
dương thanh vân
Min Su
Ran Mouri

Đang theo dõi (1)