Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 307
Điểm GP 2
Điểm SP 196

Người theo dõi (244)

tracyp
Toyama Kazuha
Võ Huyền Trâm
letrang

Đang theo dõi (955)

Kim Taehyung
VKook BTS
harumi05
No name