Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 575
Điểm GP 145
Điểm SP 1290

Người theo dõi (342)

Đang theo dõi (4)

Cỏ Gấu
phynit
ongtho

Dòng thời gian