Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Nhật Cave

Hai điện tích q1=q2=2×10mũ-6 đặt tại A B cách nhau 20cm trong không khí.Cho biết hằg số điện môi khôg khí bằg 1. a. Xác định cườg độ điện trườg tại điểm M trên trung trực của AB và cách AB một khoản h=10 cm. b. Xác định h để cườg độ điện trườg tại điểm M đạt cực đại. ( mọi người rág giúp câu b vs nha.)


Các câu hỏi tương tự
PK XD
Xem chi tiết
Khánh Vân
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
Ngọc Lý
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Lục Băng
Xem chi tiết
Hoàng Thiên Huệ
Xem chi tiết
Tue Nguyen
Xem chi tiết