Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Idjhdjd OSbbd

Hai điện tích trái dấu nhau có độ lớn 5.10^-9 C đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là (5 Điểm) A. E = 18000 V/m B. E = 36000 V/m C. E = 1,8 V/m D. E = 0 V/m

Nguyễn Ngọc Lộc
18 tháng 9 2021 lúc 8:33

Không có mô tả.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Nhật Minh
Xem chi tiết
ha ha
Xem chi tiết
Lê Viết HIếu
Xem chi tiết
Võ Thị Minh Thư
Xem chi tiết
Hoàng Thiên Huệ
Xem chi tiết
Nguyễn Tú
Xem chi tiết
Khôi Đoàn
Xem chi tiết
Vương Hạ Uyên
Xem chi tiết
Thiên Hàn
Xem chi tiết