Phạm Văn Bảo

Cho đoạn thẳng AB=4cm. Lấy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB a) Tính độ dài các đoạn thẳng AM; đoạn thẳng MB b) Lấy điểm N thuộc đường thẳng AB sao cho AN=6cm. Tính độ dài MN

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:31

a: AM=MB=4/2=2cm

b: Vì AM<AN

nên M nằm giữa A và N

=>AM+MN=AN

=>MN=4cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ImNotFound
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Mai
Xem chi tiết
Trần Hoàng Bảo  Minh
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Vũ Minh Phú
Xem chi tiết
hiếu trần văn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
như
Xem chi tiết
One piece
Xem chi tiết