kagemai

cho điểm o thuộc dxuowngf thẳng xy.trên tia õ lấy điểm m sao cho om = 4cm. trên tia oy lấy điểm n sao cho on = 2cm.gọi a,b lần lượt là trung điểm của om và on

a)chứng tỏ o nằm giữa ab

b)tính độ dài ab

 

a: Vì OM và ON là hai tia đối nhau

mà A thuộc tia OM và B thuộc tia ON

nên OA và OB là hai tia đối nhau

=>O nằm giữa A và B

b: A là trung điểm của OM

=>\(OA=\dfrac{OM}{2}=2\left(cm\right)\)

B là trung điểm của ON

=>\(OB=\dfrac{ON}{2}=\dfrac{2}{2}=1\left(cm\right)\)

O là điểm nằm giữa A và B

=>AB=AO+BO=1+2=3(cm)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Bích Thảo
Xem chi tiết
hoàng hải
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Hiếu
Xem chi tiết
tấnAK MC
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Quỳnh
Xem chi tiết
nguyễn hương ly
Xem chi tiết
thungan2102006
Xem chi tiết
hận đời vô đối
Xem chi tiết