Bao Draw Black

Cho chương trình sau, tìm lỗi sai và sữa lại cho đúng:

Program kiem tra;

Var a,b:integer

Const Tong=integer

Begin

Write('Nhap so a=');

Readln(a);

Write('Nhap so b=');

Readln(b)

Tong=a+b;

Writeln('Tong cua ca a va b la ' ,Tong):

Readln

End.

MinhLe
5 tháng 11 lúc 0:28

Program kiem tra;

Var a,b:integer -> thêm ; ở cuối

Const Tong=integer -> khai báo sai -> tong: integer;

Begin

Write('Nhap so a=');

Readln(a);

Write('Nhap so b=');

Readln(b) -> thiếu ; ở cuối dòng

Tong=a+b;

Writeln('Tong cua ca a va b la ' ,Tong):

Readln

End.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Bảo Nam
Xem chi tiết
nguyễn tấn minh triều
Xem chi tiết
Harry Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Ho Truong Minh
Xem chi tiết
Jini
Xem chi tiết
Văn Nguyễn Bảo Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)