Diên Tô

Cho cho 7,2 g Fe tác dụng với dung dịch chứa m(g) HCl sau phản ứng thu được v(l) khí he ở điều kiện tiêu chuẩn Tính m và v

Thắng Phạm Quang
15 tháng 3 lúc 22:41

\(n_{Fe}=\dfrac{7,2}{56}=0,1\left(m\right)\)

PTHH : Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

tỉ lệ     :1        2          1           1

số mol:0,1     0,2       0,1        0,1

mHCl=0,2.36,5=7,3(g)

\(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Định
Xem chi tiết
level max
Xem chi tiết
Mai Như Tuyết
Xem chi tiết
Kim Liên
Xem chi tiết
hacker nỏ
Xem chi tiết
the leagendary history
Xem chi tiết
Thanh Dang
Xem chi tiết
Thúy Lương
Xem chi tiết
Nguyễn Trí Thiện
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)