02 : Đào quỳnh anh

cho CD=24cm.gọi M là điểm nằm giữa C và D ,I là trung điểm của MC,K là trung điểm của MD ,khi đó IK có độ dài là

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:31

I là trung điểm của MC

=>\(IM=IC=\dfrac{MC}{2}\)

K là trung điểm của MD

=>\(KM=KD=\dfrac{MD}{2}\)

M nằm giữa C và D

=>MC và MD là hai tia đối nhau

mà \(I\in MC;K\in MD\)

nên MI và MK là hai tia đối nhau

=>M nằm giữa I và K

=>\(IK=IM+KM=\dfrac{MC}{2}+\dfrac{MD}{2}=\dfrac{CD}{2}=12\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kaito Kid
Xem chi tiết
Trim Pé hihu
Xem chi tiết
Nguyen Thanh Long
Xem chi tiết
Sang
Xem chi tiết
Châu Anh Triệu Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Jenny
Xem chi tiết
nguyễn quốc khánh
Xem chi tiết
Đức Minh Nguyễn 2k7
Xem chi tiết
Thanh Ngọc Huỳnh
Xem chi tiết