Nguyễn Đức Anh

Cho các số thực x,y. Chứng minh rằng:

3(x + y + 1)2 +1 ≥ 3xy

Akai Haruma
11 tháng 11 lúc 10:23

Lời giải:
BĐT cần cm tương đương với:
$3(x+y+1)^2+1-3xy\geq 0$

$\Leftrightarrow 3x^2+3y^2+3xy+6x+6y+4\geq 0$

$\Leftrightarrow 12x^2+12y^2+12xy+24x+24y+16\geq 0$

$\Leftrightarrow 3(4x^2+y^2+4xy)+9y^2+24x+24y+16\geq 0$

$\Leftrightarrow 3(2x+y)^2+12(2x+y)+9y^2+12y+16\geq 0$

$\Leftrightarrow 3[(2x+y)^2+4(2x+y)+4]+(9y^2+12y+4)\geq 0$

$\Leftrightarrow 3(2x+y+2)^2+(3y+2)^2\geq 0$ (luôn đúng)

Do đó ta có đpcm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vô Danh Tiểu Tốt
Xem chi tiết
Thành Vinh Lê
Xem chi tiết
Huy Phạm
Xem chi tiết
Hello Kitty
Xem chi tiết
Bùi Hồng Anh
Xem chi tiết
nguyen phuong anh
Xem chi tiết
Dieu anh
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Minh
Xem chi tiết
Trần Lâm Thiên Hương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)